Hoeveel u moet verwachten u betaalt voor een goede slotenmaker Waasmunster

Na de brouwerij over Arent Jansz een Ouwen, met een gebruikelijke een paar ketels en even zoveel eesten, valt ons oog op dit kleine huisje tevens en een deftige woonhuis, die daar meteen met grenst. In dit 1e bezit mr.

Harman Pietersz ‘platielbacker’ was eigenaar over een huis met een noordzijde aangaande de grote Broerhuissteeg, terwijl hij alleen teneinde een hoek woonde met ’t Oosteinde, vijf huizen betreffende een hoek.

Antwoorden Het is zo jammer indien dit museum niet mag blijven voortbestaan,in ons land indien Nederland.

Met een zomertijd- of speelhuisje en een kleine tuin geneerden zichzelf de ‘Heeren’, welke Delft toen regeerden. Later, toen de Haagweg bestraat en betreffende bomen beplant was, bouwden ze zich er zomerverblijven, die, betreffende uitzondering met ‘ Pasgeld’ en het ‘Woonhuis te Hoorn’, alle bestaan gesloopt of voor meer productieve doeleinden hebben behoren te plaats vervaardigen.

De Wijnstraat, zoals de Wijnhaven toen heette, bewandelde het register betreffende dit 14e stadskwartier van ‘De Gulde Swaen’ richting de Oude Kerk. Het derde huis over een hoek af geteld, was dit eigendom met ons ‘aapteecker’, belendende met dat aangaande een ‘suyckerbacker’, de oud-Hollandsche benaming van iemand welke zich thans als „banketbakker’ of nog liever als ‘confiseur’ betitelt.

Een huisvrouw van Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak verder met de noordzijde van het Marktveld gevestigd was, gaf met, dat hun appartement vier haardsteden bevatte. Bruyn was de zoon over Harman Schinkel, die in 1568 alhier indien ons slachtoffer aangaande religiehaat betreffende den zwaarde was geëxecuteerd bekijk hier (wegens dit drukken over ketterse geschriften - zie Jaarboekje over Delft 1866).

Meteen we zo ver buiten een stadswallen verzeild zijn geraakt, horen te wij in het begin wederom retour naar het Weeshuis, bij de huidige Barberasteeg om aangaande daaruit de de straat langs de Oude Delft wederom te vervolgen.

Een zuidzijde met een Breesteeg bevatte bij verschillende het huis en een werkplaats betreffende ‘sylversmit’ Jan Adriaensz. met een paar schoorstenen en ons ‘sylversmit ofte forneuxken’, een klein fornuis vanwege bestaan bedrijf.

-, het wil zeggen men moet de huik naar een bries haken, in praktijk, zeker ten profijte van zijne beurs, maar of een kunst, ‘die göttliche’, daar geen beschadiging voor leed is ons vraag, die bestaan deskundige tijdgenoten mijns inziens reeds bevestigend hebben beantwoord.

Aan het Bagijnhof genaderd staan we ons ogenblik stil vanwege een poort die daar de toegang toe geeft. Jammer, dat een alles vernielende kracht aangaande de tijd en de werking aangaande wederom en bries gedurende enige eeuwen hoofdhaar zo deerlijk hebben geteisterd. Verdere vervolgens 200 (

De bewoner was afwezig en kon dus zelf geen aangifte verrichten, doch hoe een appelvrouw, die met hoofdhaar stalletje vóór een deur placht te uithangen, zo precies weet, dat in het huis 3 stookplaatsen waren, en een kwartiermeesters dat wanneer juist aannamen, daarover geeft het register geen uitsluitsel.

Aan een westzijde over ‘een Pluympot’ had ons ‘tapissier’ (tapijtwever) ons huisje betreffende ons haardstede gehuurd. Deze was waarschijnlijk een der werklieden met de beroemden Franchoys Spiering, die zijn tapijtwerkplaats in het voormalige Agnietenklooster had. (Zie Oosteinde)

Ook daar waren vele brouwerijen te vinden. Op ons enkele uitzondering na, werkten zij allen met twee ketels en een paar eesten, zowel wegens eigen toepassing mits vanwege de dorstige stadgenoot, de talrijke biertappers en allen binnen en buiten de Republiek die dit daar gebrouwen ‘oud Delfsch’, ‘Moselaer’, ‘Israël’ of ‘Pharao’ op verkoopprijs stelden. In dit register vind ik [met een Drie Akerstraat tot het noorden lopend]

Dit noordelijke stuk met een oostzijde met de Voorstraat –oudtijds ‘de Nieuwe Delft’ geheten -viel onder dit iemand anders stadskwartier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *